Kære Alle,

 

Medlemslørdage: Så har vi bare en enkelt medlemslørdag tilbage i Vennekredsen i år, og der skal vi da julehygge.

 1. december. Pakkespil og julehygge. Vi mødes kl. 9.30 til en kop kaffe og morgenmad, og så tager vi en omgang pakkespil, så alle bedes medbringe til pakke til max. 20 kr. Man må også meget gerne have en hjemmelavet pakke med. Bagefter går vi en lille rundtur oppe på pladsen, og når vi kommer tilbage, er foreningen vært ved en let julefrokost.  Tilmelding senest den 4/12 til mig på lone@voresfamilie.dk eller telefon/sms 6018 3641 .

 

Kl. 9.30-10.30 Fælles morgenkaffe og brød
Kl. 10.30-11.30 Pakkespil
Kl. 11.30-12.30 Gåtur med overraskelse
Kl. 13.00-15.00 Julefrokost

 1. januar. Har vi planlagt at sætte nålebinding på programmet. Giv gerne besked om du kommer og hvad du evt. kunne tænke dig at lave, til Heidi på hbeckmann@hotmail.com eller 2623 9810..

 

Kl. 9.30-10.30 Fælles morgenkaffe og brød
Kl. 10.30-12.00 Nålebinding
Kl. 12.00-12.30 Frokost
Kl. 12.00-13.00 Nålebinding

 

 1. februar er der sy/håndarbejdsdag. Mange er nok kommet i gang med at sy noget til vores sy-kursus (se herunder), som de gerne vil fortsætte med at arbejde på. Mere om det, senere.

Julemarked: Lørdag den 14/12, kl. 10-15 har vi øens hyggeligste julemarked for hele familien. Med mindre man har en bod eller aktivitet, sker al indgang via hovedindgangen og der parkeres på den almindelige gæsteparkering. Der er gratis entré for alle.  Hele 24 boder/aktiviteter er tilmeldt, så der bliver masser at kikke på, købe, prøve eller smage, eller man kan bare nyde den hyggelige stemning. Der er vedhæftet posters til denne mail, som man meget gerne må udskrive, og sætte op eller dele ud, der hvor man færdes. Man kan også få den udleveret til medlemsdagen den 7/12.

Bornholms Middelaldercenter sælger denne dag årskort til sæson 2020, til halv pris. Voksne 100 kr. og børn 50 kr. Det er et kanon tilbud, så giv tippet videre til familie, venner, kollegaer og alle andre 😊

 

Der er flg. tilmeldte:

Dorit Div. håndværk
Majbritt Håndarbejde
Noomi Bazar-tøj
Sildeholdet Nisseløb
Bo Larsen Klejner og lussebrød
TTT Show (ude) + håndværksboder
Martin og Tove Luthendrank og pandekager
Molly Æg og småkager
BMC Museumsbutik og årskort
BMV Tombola
Jeniffer og Kim Lav-selv juledekorationer
Dutten Div. håndværk
Helle Pfeiffer + veninde Sølvbod mm.
Helles veninde Lav selv læderpunge
Jytte Rasmussen Div. håndværk
Lotte Kronborg Keramik
Lotte og Jakob Vikingebutik
Mogens Myhre Hånddrejede træting (skåle, æggebægre mm.)
Tine Buch Brugskunst i genbrugstræ
JH-Photography Julefoto
Burgenda Kampshow og våbenfremvisning
Lars Hansen Trædrejer / skesnitter
Mandelbod Brændte mandler
   

 

Program: Der er lavet et lille program for dagen, der ser således ud (med forbehold for ændringer):

10.00 Åbning
11.30-12.30 Burgenda – kampshow
11.30-12.30 Buebane
13.00-13.30 Burgenda – kampshow
14.00-14.30 TTT – Gøglershow
15.00 Lukket

 

Sy-kurser: Vi har allerede sat dato på forårets to sy- og læderkurser med Helle Pfeiffer. Den 25-26. januar og den 28-29. marts. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen disse to weekender, hvis du skal sy nyt udstyr.

Generalforsamling: Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling søndag den 9. februar 2020, kl. 14.00 på BMC. Dagsorden er iflg. vedtægterne, og sidste frist for indsendelse til punkter til dagsordenen, under §7 – Generalforsamling, er søndag den 26. januar 2020. Forslag kan sendes til mig eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer http://bmc-vennekreds.dk/category/foreningen/kontakt-os-i-vennekredsen/ . Foreningens gældende vedtægter er vedhæftet.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
 9. Indkomne forslag
 10. Vedtægtsændringer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

 

På gensyn på lørdag!

 

Med venlig hilsen

 

Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds

Share: