Bornholms Middelaldercenters Vennekreds er en forening der er hjemmehørende på Bornholms Middelaldercenter (BMC). Foreningen har bl.a. til formål:

  • I samarbejde med BMC at skabe et miljø, hvor interesse for og viden om alle aspekter af den bornholmske middelalder trives, og hvor der er mulighed for at opleve livet i middelalderen, som det kan have set ud.
  • At støtte foreningens fællesaktiviteter med og på BMC.
    Herunder at afholde kurser med udgangspunkt i foreningens formål.

 

Hvert år i uge 29 holder Vennekredsen middelaldertræf på BMC.
Træffet er for medlemmer af foreningen (Vennekredsen) og vores øvrige medlemsforeninger Burgenda (lokal middelalder soldater-forening), Burgundaland (lokal vikingeforening) samt Trup Ting Tang – bedre kendt som børnegøglerne.
Vi ligger i lejr på middelaldercentret, og her har medlemmerne forskellige aktiviteter, med fokus på livet i middelalderen som f.eks. krigere, håndværkere, kogekoner, købmænd, kannik/præst og så selvfølgelig børnegøgl.
Det hele sættes op i en ramme, der er så autentisk som muligt.

I centrets åbningstid fungerer vi alle som aktører og formidlere for gæsterne på frivillig basis, og om aftenen hygger vi os og spiser sammen i vores store fællestelt, hvor alle træfdeltagere tager en tørn ved kødgryderne.
Både dag og aften, er det helt overordnede mål, at vi skal have det hyggeligt og rart og lære af hinanden og udveksle idéer og erfaringer om vores fælles interesse – middelalderlivet.

Foreningen har ca. 120 medlemskaber, svarende til omkring 260 medlemmer, og ud af dem deltager ca. 2/3 aktivt i træfugen.
De fleste medlemmer kommer naturligvis fra Bornholm, men vi har både personlige medlemmer og især grupper, der kommer fra resten af landet – og nogle fra Sverige, for at deltage i træfugen. Og det ekstragode er, at de kommer tilbage år efter år, fordi de føler sig som en del af den store familie, som Vennekredsen er.

Det er foreningens bestyrelse der har sat middelaldertræffet i værk.
Vi startede med at holde træf i 2013 og siden da, er det vokset støt, så i 2017 var omkring 170 medlemmer og frivillige, der bakkede op om træffet.

Det overordnede formål med træffet er:

  • At medvirke til at gøre BMC til et levende og spændende sted at besøge for gæsterne.
  • At give foreningens medlemmer et fælles møderum hvor de kan samles om deres interesse, i den fantastiske ramme vi har på BMC.
    Der er ikke mange andre steder i landet, hvor man kan dykke ned i sin historiske interesse og udleve den i et autentisk miljø.
  • At både ansatte, gæster og Vennekreds i samspil med hinanden får en helt fantastisk uge i middelalderen, hvor vi underholder og underholdes, snakker med hinanden, griner, leger, lærer, møder nye mennesker og bare har det rart.

Det er et stort arbejde at holde middelaldertræf. Og vi kunne ikke gøre det uden, at en kerne af engagerede medlemmer lagde et kæmpe frivilligt arbejde i at arrangere træffet. Hele vinteren holdes der planlægningsmøder, repareres telte, søges sponsorater, arbejdes på teltpladsen, og ugen før og efter træffet, er der en kæmpe stor opgave i at gøre det hele klar, og så pille det hele ned igen, når træffet er overstået. Vi har gravet vandledning op til køkkenpladsen, så vi er sikre på at have friskt og rent vand til deltagerne. Vi har klippet tjørnekrat ned, så de små bare børnefødder ikke får alt for mange torne i, og vi har sat hegnspæle op til de tilrejsende medlemmer, der har deres heste med.


Vores søsterforening som vi har et tæt samarbejde med på middelaldercentret, Trup Ting Tang (TTT) er en børnegøglertrup og en selvstændig forening under folkeoplysningsloven. TTT består af en flok helt fantastiske børn i alderen 7-18 år, der træner gøgl, akrobatik, drama og ild-show hele vinteren. De har deres egen plads, hvor forældrene har bygget deres egen gøglerhytte.

Begge foreninger er åbne for alle børn og voksne der har interesse for gøgl, middelalder og hyggeligt samvær.
I centrets åbningstid er vi på frivillig basis aktive på middelalderpladsen, i det omfang som medlemmerne har mulighed for det.
I vinterhalvåret, holder vi kurser og andre fællesarrangementer, og hver den første lørdag i måneden har vi fælles medlemsdag på middelaldercentret, hvor vi mødes og udveksler erfaringer om vores fælles interesse, og arbejder på vores dragter og udstyr, og så har vi det selvfølgelig bare hyggelig når vi er sammen.

Share: