Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen Bornholms Middealdercenters Vennekreds Søndag den 6. juni 2018

Hent som PDF her – EX-GF2018 Referat

Share: