Nyhedbrev juni 2019

Kære Alle,
Det er ved at være længe siden sidste nyhedsopdatering, så det har hobet sig lidt op. Så her er en lidt længere nyhedsmail fra Vennekredsen.

Medlemslørdage.
Medlemslørdagen i juni er rykket til den 8/6, hvor det også er pinse. Nyt om denne dag kommer midt i juni, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Medlemslørdagen i juli er den 6/7. Nyt om denne dag kommer senere, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Kr. Himmelfart og pinse.
BMC har spurgt Vennekredsen om hjælp til aktiviteter på pladsen i Kr. Himmelfartsdagene, den 30-31/5 og 1/6 og i pinsen den 8+10/6.

Man kan komme med sin egen aktivitet, eller man kan f.eks. hjælpe med:

Halmdukker, flette armbånd,
Skrive med runeskrift med fjer og blæk
Male skjolde og sværd med øl/pigment
Buebanen
Lave vokslys
Bage soldaterbrød
Andet
 
Hvis du vil hjælpe eller vide lidt mere, så kontakt Jane Lindedam på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk  eller tlf. 5649 8319.

Nyt telt.
Og så har jeg en rigtig glædelig nyhed.
Vores fællestelt nr. 2 er netop kommet hjem.
Sidste år købte foreningen et nyt fællestelt på 6×12 m. Men det har hele tiden været planen, at vi skulle have to af disse telte. Dels er de nemmere at sætte op end det store øltelt vi i nogle år har lånt af BMC, og dels er de mere praktisk anvendelige i en lidt mindre størrelse. Så med støtte fra Bornholms Brand og Sparekassen Bornholms Fond, har vi købt endnu et telt. Vi ville gerne have haft det i sort og natur ligesom det andet telt, men det var desværre ikke muligt. Så dette telt er helt i natur.

Stor tak til Bornholms Brand https://bornbrand.dk/ og Sparekassen Bornholms Fond http://www.sbfonden.dk/ der hver har doneret 12.000 kr. til telt nr. 2 og til Otto Bruuns Fond https://www.ottobruunsfond.dk/ der donerede 12.000 kr. til telt nr. 1.

 

Minikursus.
Flere har spurgt efter endnu en byg-selv-lampe/lanternedag, og vi har vi nu fået aftalt med Lars, at det bliver lørdag den 22/6 hjemme hos Lars i Nexø. Der vil være forberedt nogle materialer, så man kan nå at bygge en lampe helt færdig. Kurset er gratis, men der kommer nogle udgifter til materialer. Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt Lars Hansen på tlf. 2812 6261 eller lars@voresfamilie.dk

 

Aktivitets- og træfgruppe.
Bestyrelsen har nedsat en aktivitets- og træfgruppe. Oprindelig var det to forskellige grupper, men af praktiske årsager er de nu samlet i én. Vi har haft de første møder, og er lige nu godt i gang med, at planlægge træf. Der er ledige pladser i arbejdsgruppen. Så har du lyst til at være med til at arrangere aktiviteter i vores forening, så kontakt Dutten på fam.mtx@privat.dk eller tlf. 5250 5330 eller du kan kontakte mig.

Middelaldertræf i uge 29.
Vi skal selvfølgelig have middelaldertræf i uge 29, ganske som vi plejer og aktivitetsgruppen er som sagt godt i gang med at arrangere træffet. Mange ting er oppe og vende og mange gode idéer bliver diskuteret. Men indtil videre kan vi melde ud, at der bliver mulighed for at købe mad i træfugen, til en rimelig pris. Der bliver arbejdet på at lave lidt om på måden, som fælleskøkkenet og madlavningen kører på, så vi undgår de mange, lange køkkenvagter. Men hvordan den endelige model bliver, er det endnu lidt for tidligt at sige noget om. Pladsplanen er altid spændende, og har du nogle ønsker (andre end dem du har skrevet i din tilmelding) er du velkommen til at kontakte os i gruppen og fortælle det, så vi kan forsøge at planlægge ud fra det. Kom også gerne med andre gode input til planlægningen af træffet.

Nogle har spurgt ind til hvordan træffet hænger sammen i år. Er det BMC eller BMV der holder træf?
Og det er ret enkelt at svare på – BMV holder middelaldertræf som vi plejer OG det gør vi i tæt samarbejde med BMC – som vi plejer.
Er du i tvivl om noget, så kontakt centret eller Vennekredsens bestyrelse, så vi kan undgå misforståelser.

 

BMV holder træf på BMC for medlemmerne af Vennekredsen.
Der vil være fælles aktiviteter, mulighed for fællesspisning (det bliver lidt dyrere for ikke-medlemmer), mulighed for lån af dragter og andre foreningsbestemte aktiviteter som aktivitetsgruppen arbejder på. Pladsplanen laves i samarbejde med BMC.

BMC har almindeligt højsæsonsprogram i uge 29.
Der er intet ekstra program og der er ingen Ildnætter, men BMC har lavet aftale med nogle frivillige grupper, der også er på pladsen i uge 29.
Dem glæder vi os til at møde. Centret vil meget gerne markedsføre uge 29 og bruger i den forbindelse betegnelsen ”middelalderuge”. Det er BMC der har ansvaret for rammen/pladsen, og det er dem der har det sidste ord i forhold til hvad der kan godkendes af dragter og udstyr mm. på pladsen, og det er dem der skal stå inde for, at sikkerhed mm. er i orden. Alle salgsboder (herunder madboder) skal godkendes af BMC.

Husk at det hele handler om at vi alle skal have en helt fantastisk uge og at gæsterne får en fantastisk oplevelse hvor de møder nogle engagerede, autentiske, positive mennesker, som giver dem den allerbedste historieformidling de kan få i denne sommer.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Jane Lindedam på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk  eller tlf. 5649 8319 eller du kan kontakte mig.
Tilmelding til middelaldertræf https://da.surveymonkey.com/r/MP9NY5X

Foreningen Sandvig.
Vi er blevet kontaktet af Foreningen Sandvig, der spørger om vi har interesse i, at deltage ved sommerens tirsdag-/torsdagsmarked på Strandpromenaden i Sandvig. Der vil være fokus på kræmmere, kunsthåndværk og øvrige kulturelle indslag. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke deltager som forening, da det arrangementet ikke ligger umiddelbart i vores regi. Men invitationen sendes videre til vores medlemmer, så hvis nogen har lyst til at være med, kan de kontakte Foreningen Sandvig http://sandvig.info/index.html

Fritidsfestival i Multihuset.
Lørdag d. 24. August 2019, kl. 11.00 – 15.00 er der fritidsfestival i Multihuset i Østerlars. Vennekredsen er medlem af Multihuset, og er inviteret til at deltage i festivalen. Præcis hvordan vi stiller op, har vi ikke snakket så meget om endnu, men der er jo heldigvis god tid til, så du vil høre mere, når tiden nærmer sig. Men nu kan du sætte et kryds i kalenderen denne dag.

Bestyrelsens fokuspunkter.
Som et resultat af, at der sidste år blev lavet en spørgeundersøgelse blandt foreningens medlemmer, har bestyrelsen, efter indstilling fra arbejdsgruppen, udarbejdet en række fokuspunkter som bliver en del af bestyrelsens forretningsorden. Fokuspunkterne for 2019 er vedhæftet og kan findes på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds