BMV Vennekreds – Indkaldelse til generalforsamling Pt. 2

Kære medlemmer af Bornholms Middelaldercenters Vennekreds.

Forsamlingsloftet bliver hævet fra 25 til 50 personer, for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter fra mandag den 22/3, det betyder at vi kan holde en udendørs generalforsamling. Bestyrelsen har aftalt at vi indkalder til en udendørs generalforsamling, søndag den 2/5-2021 kl. 13 på Bornholms middelalder center.

Nedenstående filer kan rekvireres af foreningens medlemmer hos nedenstående (Ann-Charlot Runge Henriksen)

Bestyrelsens beretning 
Regnskab  
Budget  
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
  

Godkendelse af de udsendte ting er indtil videre udsat til generalforsamlingen den 2/5-2021 

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil der afholdes generalforsamling, hvor der vil være valg til bestyrelsen og vi i øvrigt følger den almindelige dagsorden for generalforsamlingen. 

Forslag til dagsordenen skal som altid være modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen, senest den 18/4. Den endelig dagsorden til generalforsamlingen udsendes 8 dage inden mødet, den 24/4.  

Grundet covid19 vil der ikke blive serveret kaffe og kage, så hvis dette ønskes skal det medbringes hjemmefra.
Vi opfordrer til at alle der møder op til generalforsamlingen har en negativ covid19 test som er maks. 72 timer gammel.

Med venlig hilsen 
Ann-Charlot Runge Henriksen. 
Næstformand for støtteforeningen Bornholms middelaldercenters Vennekreds  

Tlf. 20 25 80 05  
Mail: Ann-charlothenriksen@hotmail.com