Nyhedsbrev Februar 2019

Kære Alle,

Hermed en lille midt-februar-brev om lidt forskelligt.

Den 23 – 24. februar.
Sy-kursus med mønsterklip og måltagning med Helle Pfeiffer.
Tilmeldingsfrist den 20. februar til Helle.
Kontakt meget gerne Helle på forhånd og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle.
Lørdag kl. 10-15 og søndag kl. 10-13.
Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Alle,

Hermed sendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling søndag den 24/2, kl. 13.00 på Bornholms Middelaldercenter. Da der er indkommet forslag om vedtægtsændringer og herunder ændring af foreningens formål, indkaldes der også til ekstraordinær generalforsamling, der starter umiddelbart efter den ordinære generalforsamling slutter.

Dagsorden til ordinær og extraordinær generalforsamling er vedhæftet, samt arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringer.


Dagsorden til ordinær generalforsamlingPDF
Dagsorden til extraordinær generalforsamlingPDF
Arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringerPDF

Lidt praktisk omkring generalforsamlingen fra foreningens gældende vedtægter:

§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter.

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert fremmødte medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ikke udøves gennem fuldmagt.

Vedtægterne §7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Vedtægterne § 12 Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne afgøres med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Ændring af foreningens formålsparagraf og/eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Og så vil jeg også lige minde om, at vi har foreningsårets sidste medlemslørdag den 2/2 kl. 9.30. Der vil som sædvanlig være mulighed for at arbejde med eget håndværk, og få hjælp til dragt og udstyr.

Nyhedsbrev januar 2019 fra Vennekredsen

Kære Alle,

Rigtig godt nytår til jer alle og velkommen til årets første og meget korte nyhedsbrev.  

Først en tak til alle der deltog i vores julemarked.
Her var der mange hyggelige boder, og vi havde en fantastisk dejlig dag, med ca. 500 gæster.
Har du taget billeder, så læg dem gerne ind på vores Facebook-side https://www.facebook.com/groups/bmcvennekreds/  

Årets klejnehold i aktion

Martin fik hjælp fra André og Herman til at lave fyldte pandekager

Også tak for sidst, til dem der var med til vores sidste medlemslørdag i december, med hyggelig julemiddag og pakkeleg.

Årets julefrokost med vennerne, nogle fik mange gaver i pakkelegen, og andre måtte gå hjem uden 🙂

 

 

Vi har medlemslørdag nu på lørdag, den 5/1.
Vi mødes kl. 9.30 til en kop kaffe, og derefter arbejder man med eget udstyr.

Man kan som altid få hjælp til at sy dragt og udstyr.

Næste medlemslørdag er i februar, den 2/2.

Generalforsamlingen i 2019 er rykket til den 24/2, kl. 13.00.

På gensyn på lørdag!

Efterårsferien på BMC 2018


I efterårsferie har centret åbent mandag – fredag.
Vennekredsen har aktiviteter torsdag og fredag.

Vi brikvæver og der vil være forskelligt håndværk på pladsen som f.eks. trædrejer/bødker og runemager.
Lars tager trædrejebænken med, hvor du kan øve dig ud i kunsten som trædrejer.

Torsdag og fredag vil der også være kursus/fælles øvning i brikvævning.
Torsdag den 18. mødes vi i systuen kl. 10 og sætter vores trend op til brikvævning, vi starter med et relativt enkelt mønster.
Derefter går vi i dragter op i stormandsgården eller gildehuset og brikvæver.
Vi forsætter med at væve om fredagen i centeret åbnings tid.

Har du selv garn og brikker så tag dem meget gerne med, man skal bruge 12 brikker.
Centret har brikker til 5 personer og uldgarn i forskellige farver.

Har du spørgsmål kan du kontakte Helle Pfeiffer på telefon 51541507.

 

Se hele programmet for efterårsferien på Bornholms Middelaldercenter her: http://bornholmsmiddelaldercenter.dk/middelaldercentret/efteraarsferie-i-middelaldercentret-i-oesterlars.aspx

Ekstraordinær generalforsamling 2018

OBS!
Denne mail er udsendt på d. 3/5, til de af foreningens medlemmer, der har indbetalt kontingent her.

Med venlig hilsen 
Ann-Charlot Henriksen – Kasserer i Vennekredsen
———————————————————————-

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af vennekredsen.
I indkaldes her med til ekstraordinær generalforsamling på Bornholms middelaldercenter d. 3. juni kl. 14:00

I efteråret sidste år opstod der en konflikt i bestyrelsen som er blevet diskuteret meget i vennekredsens ”gamle” og ”nye” bestyrelse, og vi er nu blevet enige om, at vi holder en ekstraordinær generalforsamling, da vi ønsker denne sag lukket.

Vi har valgt at gøre det på denne måde da det er det bedste for vennekredsens fremtid.

Vi håber på at se jer alle sammen, og få denne sag lukket så vi kan planlægge et vellykket træf ?

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling d. 3. juni 2018:
1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Fremlæggelse af sagen
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelse
6. Evt?

Med venlig hilsen
Ann-Charlot Runge Henriksen (kasserer i vennekredsen)

Betal, eller forny dit medlemsskab med MobilePay

Det er nu blevet muligt, at betale medlemsskabet hos Vennekredsen via MobilePay, eller som før, via NetBank.

Nyt medlem! – Meld dig ind i foreningen her – Indmeldelsesformular

Betal via MobilePay på nummer 71397 (Ikke noget telefonnummer)
Husk at få dit navn og adresse med, så vi kan sende et medlemskort til dig ?
eller….

Overfør den årlige afgift til denne konto (f.eks. med netbank, ‘overfør penge’):
Konto nr 6060 -000 5843006
og mærk overførslen med navn og adresse

Personligt medlemskab 175 kr.
Familie medlemskab 350 kr.
Gruppe/firma medlemskab 500 kr

Vennekredsens Generelforsamling 2018

Så er det ved at være tid igen, til årets højdepunkt !
Generelforsamlingen, der giver dig mere medbestemmelse 🙂

Vennekredsens generelforsamling ligger i år søndag den 4. februar, kl. 14.00 på BMC.
Sidste frist for indsendelse til punkter til dagsordenen, under §9 – indkomne forslag, er søndag den 21. januar.

Forslag kan sendes til Formand Lone på lone@voresfamilie.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
 9. Indkomne forslag
 10. Vedtægtsændringer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt