Nyhedbrev juni 2019

Kære Alle,
Det er ved at være længe siden sidste nyhedsopdatering, så det har hobet sig lidt op. Så her er en lidt længere nyhedsmail fra Vennekredsen.

Medlemslørdage.
Medlemslørdagen i juni er rykket til den 8/6, hvor det også er pinse. Nyt om denne dag kommer midt i juni, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Medlemslørdagen i juli er den 6/7. Nyt om denne dag kommer senere, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Kr. Himmelfart og pinse.
BMC har spurgt Vennekredsen om hjælp til aktiviteter på pladsen i Kr. Himmelfartsdagene, den 30-31/5 og 1/6 og i pinsen den 8+10/6.

Man kan komme med sin egen aktivitet, eller man kan f.eks. hjælpe med:

Halmdukker, flette armbånd,
Skrive med runeskrift med fjer og blæk
Male skjolde og sværd med øl/pigment
Buebanen
Lave vokslys
Bage soldaterbrød
Andet
 
Hvis du vil hjælpe eller vide lidt mere, så kontakt Jane Lindedam på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk  eller tlf. 5649 8319.

Nyhedsbrev Vennekredsen april/maj 2019

Kære Alle,

Så er påsken overstået og de næste arrangementer står for døren. Vi havde nogle rigtig dejlige dage på middelaldercentret i påske, hvor der næsten var besøgsrekord. Lad os se om vi ikke kan gentage det til Bornholmerdagene.

 

St. Åbningsdag og Bornholmerdage på BMC.

Lørdag den 4/5 åbner BMC for sæsonen, kl. 10.00-16.00. Det bliver markeret med en festlig dag, hvor der også holdes Bornholmerdage – dvs. gratis entre. Centret har planlagt mange gode aktiviteter på pladsen, og Vennekredsen er selvfølgelig også med denne dag, da vi her har mulighed for, at få de lokale gæster i tale, og invitere dem med til at være en del af Vennekredsen. Vi har jo egentlig medlemslørdag, men den holder vi så i dragt på pladsen. Vi sættes vores fællestelt op, hvor vi laver infobod, håndarbejdscafé og mini-bazar, alle andre aktiviteter er selvfølgelig også velkomne. Kontakt mig gerne, så vi lige kan planlægge hvad vi har med.

 

Jeg har fået denne forespørgsel fra Jane:

Hvordan ser det ud med Vennekredsen til åbningsdagen/Bornholmerdagen?
Jeg har lavet et vagt- og aktivitetsskema som det ser ud lige nu og ville enormt gerne hvis Vennekredsen kunne melde ind  – især på de gule markeringer.
Det kunne være superfedt at få aktivitet i alle husene i landsbobebyggelsen!
Til optoget vil vi gerne have så mange med så muligt, så jeg har også hørt TingTang om de kommer. 
Så hvis man vil hjælpe BMC med at dække vagtskemaet ind, kan man kontakte Jane på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller 5649 8319 eller man kan også kontakte mig.

Opstartsfest og papegøjeskydning for Vennekredsen.

Den 4/5 har vi også opstartsfest for Vennekredsen. Vi starter med papegøjeskydning kl. 17.00 og så er der fællesspisning for alle medlemmer ca. kl. 18.00. Du skal ikke medbringe noget selv, der er sørget for det hele. Har man lyst til at slå sit telt op og overnatte, er det også en mulighed. Da der gerne skulle være mad nok til alle, skal vi bede om at du tilmelder dig til undertegnede, senest onsdag den 1/5.

 

Sykursus.

Søndag den 5. maj kl. 10-15, er der sykursus med Helle Pfeiffer. Kontakt meget gerne Helle og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle. Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

 

Aktivitetsgruppe.

I bestyrelsen har vi længe talt om at nedsætte en arbejdsgruppe der tager sig af nogle af alle de aktiviteter vi har, hen over året. Og nu er den endelig blevet oprettet med Dutten som tovholder. Dutten skriver:

Hej med Jer.

Som noget nyt, har vi i vennekredsen besluttet at lave en aktivitets gruppe. Tanken omkring denne gruppe er at den f.eks. kan være med til at arrangerer kursusdage, udflugter, forskellige lege / formidling, arrangementer, julemarked og meget andet sjov. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan udrette 😉

Så det betyder at hvis du sidder med en masse gode ideer til hvad vi i vennekredsen skal lave, både i og uden for sæsonen det næste års tid,  er det bare med at melde ind. Første arrangement er pinsen, hvad skal der ske? Hvad skal vi lave? Kom til møde d. 30 april kl. 19:00 og lad os ligge hovederne i blød sammen. Mød op i Kirkevangen 1 Svaneke, eller ring 52505330 hvis du gerne vil være med, men datoen ikke passer.

Ærlig kærlig hilsen Dutten.

p.s. meld lige om I kommer, så jeg er klar med en passende mængde kage og kaffe.

 

Middelalderdage/Træfgruppe.

De tidligere år hvor vi har holdt middelaldertræf, har der været nedsat en træfgruppe, der har stået som primus motor for planlægningen af det store arrangement. Det skal vi også have i år. Derfor indkaldes der nu til nedsættelse af en arbejdsruppe for 2019. Pt. har Bo, Kat, AC, Marlene, Heidi og Lone meldt sig, men vi vil rigtig gerne være lidt flere – og man behøver ikke at sidde i bestyrelsen for at deltage, alle er velkomne. Så har du nogle idéer eller vil du bare gerne være med til at arrangere vores fælles middelaldertræf, så kontakt en af os der sidder i gruppen. Der er endnu ikke aftalt noget møde, men der indkaldes snarest muligt.

 

Medlemslørdagen i juni, den 1/6, flyttes til lørdag den 8/6 – i pinsen, hvor vi er i dragt på pladsen. Mere om dette senere.

 

Kontingent 2019.

Du kan stadig lige nå det… Der skal betales kontingent til Vennekredsen for 2019.  

Personligt medlem                    175 kr.
Familie medlem                         350 kr.
Gruppemedlem                         500 kr.

Indbetaling til Sydbank konto 6060 – 000 5843006 eller MobilePay 71397 – husk at skrive dit navn.

På gensyn til Bornholmerdag den 4. maj!

 

Med venlig hilsen

 

Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds

Nyhedsbrev Vennekredsen marts II

Kære Alle,

Mange kender sikkert vejrudsigten på bjælken i Gildeshuset på BMC. Men kender du også koden til at tyde, hvad de 12 tegn betyder?

Billedet er lånt fra Bornholms Middelaldercenters FB side

”Man noterede vejret hver formiddag og eftermiddag fra 25.december til 5.januar. Det vil sige hver af de tolv juledage. Derved kunne man forudsige vejret for årets kommende tolv måneder. Vejret om formiddagen på første juledag svarer til vejret i første halvdel af januar – eftermiddagsvejret til anden halvdel af måneden osv. Man starter med at tegne tolv lodrette streger, én for hver måned. Hvis det bliver solskin gør man ikke noget… Tegner man en halvcirkel, betyder det overskyet vejr. Udfylder man halvcirklen, betyder det nedbør.”

http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/media/379932/guidebog_web.pdf

Der er ikke ét ord om blæst… Det har åbenbart ikke været noget man tog sig synderligt meget af i middelalderen. Helt anderledes end nu, hvor det er meget vigtigt at vide hvor meget det blæser, da vores færgetrafik åbenbart er blevet noget mere sårbar end dengang 😊 Nå, spøg til side – mit personlige gæt er, at blæsten ikke er med i kalenderen fordi det er en bonde-kalender, der fortalte hvordan sol og nedbør blev hen over året, så bonden kunne planlægge sit arbejde på marken og med dyrene, bedst muligt.

Nationalmuseet.

Vores tur til Nationalmuseet blev desværre aflyst i sidste øjeblik, da morgenfærgen fra Bornholm var ikke kunne sejle pga. blæst, og så kunne vi ikke nå vores rundvisning på museet. Der var 17 tilmeldte og vi havde alle glædet os til en fællestur med foreningen. Martin og jeg arbejder på, at finde en ny dag at tage af sted.

Billedet er lånt fra Nationalmuseets FB side

Arbejdsweekend.

Som tidligere skrevet har vi arbejdsweekend den 30-31. marts. Husene i landsbyen og på stormandsgården skal gøres klar til sæsonen, så vi trækker i arbejdstøjet og kommer og hjælper med forårsrengøringen. Alle er velkomne, men da vi serverer frokost, vil vi meget gerne bede om tilmelding senest den 28/3, til Lone.

Lørdag og søndag kl. 10:00 – 15:00. Frokost kl. 12:30.

Andre arbejdsopgaver på BMC.

Der kommer flere arbejdsdage i foråret og forsommeren. Vi har fået en meget fin oversigt fra Jane, over de opgaver som centret har ønske om at få hjælp til. Vi når jo nok ikke det hele, men kik på listen og se om der er en opgave du kunne tænke dig at være tovholder eller medhjælper på en af opgaverne. Hvis der er noget der frister eller som man vil spørge ind til, kontakter man mig eller Jane på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller på 5649 8319.
OBS! – Listen kan rekvireres hos Lone, på lone@voresfamilie.dk

Medlemslørdag.

Den næste medlemslørdag er den 6/4. Detaljeret program kommer senere, men det er aftalt at Lena kommer og giver en rundtur på pladsen, med fortælling om de enkelte huse og de aktiviteter der kan være. Vi mødes, som altid, kl. 9.30 til kaffe og brød.  

Påsken på BMC.

Der er åbent på BMC hele påsken, mandag 15/4 – lørdag 20/4, kl. 11.00 – 16.00. Vi også her fået en meget fin liste over de aktiviteter som BMC ønsker hjælp til. Tag et kik på listen og meld tilbage til mig eller Jane, om der er noget du gerne vil hjælpe med.

Sykursus.

Søndag den 5. maj kl. 10-15, er der sykursus med Helle Pfeiffer. Det er kurset fra den 16-17. marts, der er blevet delt i to. Der er ingen tilmeldingsfrist, da der allerede er nok tilmeldte. Men der er altid plads til flere. Så  kontakt meget gerne Helle på forhånd og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle. Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

Nyhedsbrev fra BMC.

Der er sendt nyhedsbrev ud fra BMC – klik på linket for at se det. Det er sendt direkte til de personer, der har angivet interesse i at modtage yderligere informationer om os. Der vil fremover udkomme kvartalsvise nyhedsbreve og man kan melde sig på mailinglisten ved at skrive til jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller ved at klikke ”subscribe” helt øverst til venstre i nyhedsbrevet.

Kontingent 2019.

Du kan stadig nå det. Der skal indbetales kontingent til Vennekredsen for 2019. Som besluttet på generalforsamlingen er priserne uændrede, dvs. som flg.:

Personligt medlem                    175 kr.
Familie medlem                         350 kr.
Gruppemedlem                         500 kr.

Indbetaling til Sydbank konto 6060 – 000 5843006 eller MobilePay 71397 – husk at skrive dit navn.


På gensyn til arbejdsweekend den 30-31. marts!

Nyhedsbrev Vennekredsen marts

Kære Alle,

Generalforsamling.

Så har vi holdt generalforsamling, og vi skal i gang med det nye foreningsår – og vi får travlt allerede nu i marts måned. Der er vedhæftet referat fra den ordinære og den extraordinære generalforsamling, samt de nye vedtægter.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som flg.:

Lone S. Hansen – formand
Tor Munch-Petersen – næstformand
Heidi Beckmann – kasserer
Birgitte Sonne Hansen – sekretær
Ann-Charlot Henriksen
Bo Larsen
Patrick Dreyer
Jane Lindedam – udpeget af for BMC – suppleant
Marlene Lehmann

Suppleanter:
Katrin Skúladóttir
Dutten Hansen

Medlemslørdag.

Den næste medlemslørdag er den 2/3. Der har desværre ikke været tid til, at sætte et tema på programmet, men vi mødes kl. 9.30 til kaffe og brød. Efterfølgende arbejdes med eget håndværk og vi hjælper hinanden hvor vi kan. Har du forslag til temaer som du kunne tænke dig bliver sat på programmet, så meld gerne tilbage til mig. Vi snakker også lidt om sæsonen 2019 – programmet for 2019 er vedhæftet (med forbehold for ændringer).

Nationalmuseet.

Den 10. marts planlægger vi endagstur til København hvor vi tager over og ser den meget omtalte vikingeudstilling på Nationalmuseet, som Jim Lyngvild står bag. Vi tager afsted med morgenbåden fra Rønne og retur igen samme aften. Det er selvfølgelig også muligt at støde til derover, hvis man allerede er i København eller hvis man rejser selv. Meld gerne tilbage hurtigst muligt, om du har lyst til at deltage, seneste tilmelding er den 2. marts – også for dem der støder til der ovre, så vi ved hvor mange vi skal være. Man betaler selv for rejse og mad, og for medlemmer betaler foreningen  entréen på Nationalmuseet.

Tilmelding til Martin Holm, telefon 2491 9042 eller Lone, telefon 6018 3641.

Nyhedsbrev Februar 2019

Kære Alle,

Hermed en lille midt-februar-brev om lidt forskelligt.

Den 23 – 24. februar.
Sy-kursus med mønsterklip og måltagning med Helle Pfeiffer.
Tilmeldingsfrist den 20. februar til Helle.
Kontakt meget gerne Helle på forhånd og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle.
Lørdag kl. 10-15 og søndag kl. 10-13.
Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Alle,

Hermed sendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling søndag den 24/2, kl. 13.00 på Bornholms Middelaldercenter. Da der er indkommet forslag om vedtægtsændringer og herunder ændring af foreningens formål, indkaldes der også til ekstraordinær generalforsamling, der starter umiddelbart efter den ordinære generalforsamling slutter.

Dagsorden til ordinær og extraordinær generalforsamling er vedhæftet, samt arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringer.


Dagsorden til ordinær generalforsamlingPDF
Dagsorden til extraordinær generalforsamlingPDF
Arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringerPDF

Lidt praktisk omkring generalforsamlingen fra foreningens gældende vedtægter:

§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter.

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert fremmødte medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ikke udøves gennem fuldmagt.

Vedtægterne §7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Vedtægterne § 12 Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne afgøres med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Ændring af foreningens formålsparagraf og/eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Og så vil jeg også lige minde om, at vi har foreningsårets sidste medlemslørdag den 2/2 kl. 9.30. Der vil som sædvanlig være mulighed for at arbejde med eget håndværk, og få hjælp til dragt og udstyr.

Nyhedsbrev januar 2019 fra Vennekredsen

Kære Alle,

Rigtig godt nytår til jer alle og velkommen til årets første og meget korte nyhedsbrev.  

Først en tak til alle der deltog i vores julemarked.
Her var der mange hyggelige boder, og vi havde en fantastisk dejlig dag, med ca. 500 gæster.
Har du taget billeder, så læg dem gerne ind på vores Facebook-side https://www.facebook.com/groups/bmcvennekreds/  

Årets klejnehold i aktion

Martin fik hjælp fra André og Herman til at lave fyldte pandekager

Også tak for sidst, til dem der var med til vores sidste medlemslørdag i december, med hyggelig julemiddag og pakkeleg.

Årets julefrokost med vennerne, nogle fik mange gaver i pakkelegen, og andre måtte gå hjem uden 🙂

 

 

Vi har medlemslørdag nu på lørdag, den 5/1.
Vi mødes kl. 9.30 til en kop kaffe, og derefter arbejder man med eget udstyr.

Man kan som altid få hjælp til at sy dragt og udstyr.

Næste medlemslørdag er i februar, den 2/2.

Generalforsamlingen i 2019 er rykket til den 24/2, kl. 13.00.

På gensyn på lørdag!

Efterårsferien på BMC 2018


I efterårsferie har centret åbent mandag – fredag.
Vennekredsen har aktiviteter torsdag og fredag.

Vi brikvæver og der vil være forskelligt håndværk på pladsen som f.eks. trædrejer/bødker og runemager.
Lars tager trædrejebænken med, hvor du kan øve dig ud i kunsten som trædrejer.

Torsdag og fredag vil der også være kursus/fælles øvning i brikvævning.
Torsdag den 18. mødes vi i systuen kl. 10 og sætter vores trend op til brikvævning, vi starter med et relativt enkelt mønster.
Derefter går vi i dragter op i stormandsgården eller gildehuset og brikvæver.
Vi forsætter med at væve om fredagen i centeret åbnings tid.

Har du selv garn og brikker så tag dem meget gerne med, man skal bruge 12 brikker.
Centret har brikker til 5 personer og uldgarn i forskellige farver.

Har du spørgsmål kan du kontakte Helle Pfeiffer på telefon 51541507.

 

Se hele programmet for efterårsferien på Bornholms Middelaldercenter her: http://bornholmsmiddelaldercenter.dk/middelaldercentret/efteraarsferie-i-middelaldercentret-i-oesterlars.aspx