BMV Vennekreds – Indkaldelse til generalforsamling


Kære medlemmer af Bornholms Middelaldercenters Vennekreds.

Denne mail ville under normale omstændigheder indeholde en indkaldelse til vores årlige generalforsamling på Bornholms Middelaldercenter. Men sådan er det desværre ikke i år pga. Corona. Vi må stadig ikke mødes mere end 5 personer og vi ved ikke om det når at ændre sig til den 21. marts, som er den dag vi havde udskudt vores generalforsamling til. Derfor kan bestyrelsen desværre ikke indkalde til en fysisk generalforsamling, som vi plejer.

En samlet bestyrelse har besluttet, at vi afvikler årets generalforsamling som flg.

Den 20. februar udsendes ”indkaldelse” til generalforsamling.
Dagsorden med de sædvanlige punkter er vedhæftet denne mail.

GF2021 Dagsorden – PDF
Vedtægter-BMV-2019 – PDF

Den  7. marts er der frist for indkomne forslag.
Eventuelle forslag medtages i mail til medlemmerne der udsendes den 21. marts.
De indkomne forslag medtages desuden til debat/afstemning, når vi kan mødes igen.
Har man andre kommentarer eller indslag man ønsker bliver sendt ud til alle medlemmer, er man velkommen til at skrive dem til bestyrelsen, der så vil sørge for den videre formidling, sammen med det øvrige materiale der sendes ud den 21. marts.

Den 21. marts udsendes bestyrelsens beretning, regnskab for 2020 samt budget for 2021 på mail.
Medlemmerne kan herefter komme med kommentarer til det udsendte.
Eventuelle kommentarer medtages ved fællesmødet, når vi kan samles igen.
De bestyrelsesmedlemmer der er på valg og som modtager genvalg, fortsætter i bestyrelsen indtil næste års generalforsamling.
Er der medlemmer der ønsker at indtræde i bestyrelsen, kan de give besked til formanden – mig.

Når vi kan samles igen (evt. udenfor) indkaldes til fællesmøde, hvor vi gennemgår dagsordenen og alle kan komme med deres input som sædvanlig.

Jeg håber, at alle forstår de særlige omstændigheder vi har i år, og at I vil bakke op om bestyrelsens lidt alternative måde at afvikle årets generalforsamling på.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig eller et andet medlem af bestyrelsen.

Kontingent 2021:
Det er også blevet tid til at betale kontingent for 2021.
Vi meget at 2021 giver lidt bedre mulighed for at mødes til en masse spændende aktiviteter i vores forening og på Bornholms Middelaldercenter.
Vi har i alt fald en masse planer, som vi gerne vil have lov til at sætte i gang.

Priserne for medlemskab er stadig:
Personligt medlem                   175 kr.
Familie medlem                         350 kr.
Gruppemedlem                         500 kr.

Indbetaling til Sydbank konto 6060 – 000 5843006 eller MobilePay 71397 – husk at skrive dit navn.

Hvis du er i tvivl om hvilken gruppe du hører med under, så kontakt gerne kasserer Heidi på tlf. 2623 9810 eller hbeckmann@hotmail.com , så hjælper hun dig videre.

Vi glæder os så meget til, at vi alle kan ses igen.

Med venlig hilsen
Pbv. Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds

Tlf. 6018 3641
Mail lone@voresfamilie.dk