Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære Alle,

Hermed sendes indkaldelse til den ordinære generalforsamling søndag den 24/2, kl. 13.00 på Bornholms Middelaldercenter. Da der er indkommet forslag om vedtægtsændringer og herunder ændring af foreningens formål, indkaldes der også til ekstraordinær generalforsamling, der starter umiddelbart efter den ordinære generalforsamling slutter.

Dagsorden til ordinær og extraordinær generalforsamling er vedhæftet, samt arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringer.


Dagsorden til ordinær generalforsamlingPDF
Dagsorden til extraordinær generalforsamlingPDF
Arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringerPDF

Lidt praktisk omkring generalforsamlingen fra foreningens gældende vedtægter:

§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter.

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert fremmødte medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ikke udøves gennem fuldmagt.

Vedtægterne §7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Vedtægterne § 12 Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne afgøres med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Ændring af foreningens formålsparagraf og/eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Og så vil jeg også lige minde om, at vi har foreningsårets sidste medlemslørdag den 2/2 kl. 9.30. Der vil som sædvanlig være mulighed for at arbejde med eget håndværk, og få hjælp til dragt og udstyr.