Nyhedsbrev Vennekredsen marts

Kære Alle,

Generalforsamling.

Så har vi holdt generalforsamling, og vi skal i gang med det nye foreningsår – og vi får travlt allerede nu i marts måned. Der er vedhæftet referat fra den ordinære og den extraordinære generalforsamling, samt de nye vedtægter.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som flg.:

Lone S. Hansen – formand
Tor Munch-Petersen – næstformand
Heidi Beckmann – kasserer
Birgitte Sonne Hansen – sekretær
Ann-Charlot Henriksen
Bo Larsen
Patrick Dreyer
Jane Lindedam – udpeget af for BMC – suppleant
Marlene Lehmann

Suppleanter:
Katrin Skúladóttir
Dutten Hansen

Medlemslørdag.

Den næste medlemslørdag er den 2/3. Der har desværre ikke været tid til, at sætte et tema på programmet, men vi mødes kl. 9.30 til kaffe og brød. Efterfølgende arbejdes med eget håndværk og vi hjælper hinanden hvor vi kan. Har du forslag til temaer som du kunne tænke dig bliver sat på programmet, så meld gerne tilbage til mig. Vi snakker også lidt om sæsonen 2019 – programmet for 2019 er vedhæftet (med forbehold for ændringer).

Nationalmuseet.

Den 10. marts planlægger vi endagstur til København hvor vi tager over og ser den meget omtalte vikingeudstilling på Nationalmuseet, som Jim Lyngvild står bag. Vi tager afsted med morgenbåden fra Rønne og retur igen samme aften. Det er selvfølgelig også muligt at støde til derover, hvis man allerede er i København eller hvis man rejser selv. Meld gerne tilbage hurtigst muligt, om du har lyst til at deltage, seneste tilmelding er den 2. marts – også for dem der støder til der ovre, så vi ved hvor mange vi skal være. Man betaler selv for rejse og mad, og for medlemmer betaler foreningen  entréen på Nationalmuseet.

Tilmelding til Martin Holm, telefon 2491 9042 eller Lone, telefon 6018 3641.

Program (med forbehold for ændringer):

Kl. 06:30 Bornholmerbussen fra Rønne. Ankomst i København kl. 09:30

Kl. 10:00 Vi starter med at spise brunch sammen på Café G på Gråbrødre Torv http://cafeg.dk/om-cafe-g/ (Læs den sjove historie om middelalderklostret og den senere gård som Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine byggede på stedet).

Kl. 12:00 Ca. eller når vi er klar, går vi til Nationalmuseet hvor vi arbejder på at få en guidet tur i vikingeudstillingen.

Kl. 18:40 Bornholmerbussen fra København. Ankomst i Rønne kl. 21:50.

Læs om udstillingen her: https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/udstillinger/danmarks-oldtid/moed-vikingerne/

Sykursus.

Den 16-17. marts er der sy-kursus med mønsterklip, måltagning og syning med Helle Pfeiffer. Tilmeldingsfrist den 14. marts til Helle. Kontakt meget gerne Helle på forhånd og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle. Lørdag og søndag kl. 10-15. Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

Arbejdsweekend.

Den 30-31. marts har vi årets første arbejdsweekend. Husene i landsbyen og på stormandsgården skal gøres klar til sæsonen, så vi trækker i arbejdstøjet og møder op med spindelvævsfjernerbørster og afstøvningskoste mm. Alle er velkomne, men da vi serverer frokost, vil vi meget gerne bede om tilmelding senest den 28/3, til Lone.

Lørdag og søndag kl. 10:00 – 15:00. Frokost kl. 12:30.

 

Kontingent 2019.

Det er ved at være tid til at indbetale kontingent til Vennekredsen for 2019. Som besluttet på generalforsamlingen er priserne uændrede, dvs. som flg.:

Personligt medlem                    175 kr.
Familie medlem                         350 kr.
Gruppemedlem                         500 kr.

Indbetaling til Sydbank konto 6060 – 000 5843006 eller MobilePay 71397 – husk at skrive dit navn.

På gensyn til medlemslørdag den 2. marts!

Med venlig hilsen
Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds