Vennekredsens Generelforsamling 2018

Så er det ved at være tid igen, til årets højdepunkt !
Generelforsamlingen, der giver dig mere medbestemmelse 🙂

Vennekredsens generelforsamling ligger i år søndag den 4. februar, kl. 14.00 på BMC.
Sidste frist for indsendelse til punkter til dagsordenen, under §9 – indkomne forslag, er søndag den 21. januar.

Forslag kan sendes til Formand Lone på lone@voresfamilie.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
 9. Indkomne forslag
 10. Vedtægtsændringer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt