Vennekredsen har mistet et mangeårigt medlem og en god ven. Lars Madsen afgik ved døden, fredag d. 29. juni.

Lars har været med til at præge Vennekredsens arbejde i de sidste mange år, både da han var medlem af bestyrelsen, og som en stor og engageret del af foreningens aktiviteter på centret. Han var en dygtig mand og vellidt af alle og ydede en ihærdig indsats til foreningens og medlemmernes bedste. Vi kommer til at savne hans input og hans rolige og omgængelige gemyt.

Kældermester, brygmester og kanonkonge var blandt Lars titler og interesser. Han stillede altid gerne op, og formidlede ud fra sin store viden om historisk øl på en meget velkvalificeret og tilgængelig måde, som altid fangede tilhørerne. Han var kendt for sit eget gode øl, som foreningen har nydt godt af til mange arrangementer, og som han gavmildt uddelte smagsprøver af i Grethes og hans lejr, hvor der også altid var tid til en god snak. Han har i tidens løb afholdt flere kurser i ølbrygning, som altid var velbesøgte og som såede frø hos nye ølbryggere, der nu må løfte den tunge arv.

Også sortkrudt havde Lars interesse, og han stillede glad og gerne op til kanonaffyring, ved enhver lejlighed. Braget kom af og til lidt bag på nogle, men blev altid modtaget med jubel og klapsalver – eller et skud retur, fra modstanderen.

Lars var et stilfærdigt menneske, der ikke gjorde det store væsen ud af sig. Men han var altid klar med en hjælpende hånd og et godt råd og havde altid et lunt glimt i øjet.

I Vennekredsens bestyrelse har han tidligere varetaget posten som næstformand, hvor han var et værdifuldt og respekteret medlem samt en stor støtte, for mig som formand.

Vi sender de varmeste tanker til Grethe og familien.
Æret være Lars minde.

Share: