Nyhedsbrev fra Vennekredsen – Januar 2020

Kære Alle,

Rigtig glædeligt nytår til jer alle. Jeg glæder mig allerede til alle de dejlige timer vi skal have sammen på Bornholms Middelaldercenter, i det nye år. Jeg har vedhæftet Janes seneste Pressemeddelelse december BMC, der blev sendt ud lige inden jul. Måske ikke alle har set den i den lokale presse, men her er den fulde tekst.

Hvis man er meldt ind i Vennekredsen som en forening eller gruppe sender jeg typisk nyhedsbreve og anden info til den e-mail der står på tilmeldingen, men man må meget gerne kontakte mig, hvis man ønsker at få nyhedsbrevet tilsendt direkte til de enkelte medlemmer af gruppen.

Medlemslørdage: Så tager vi hul på en hel ny pose medlemslørdage.

 1. januar.
  NB! Den 4. januar er flyttet til den 11. januar.
  Vi starter årets første medlemslørdag, med en omgang nålebinding. Giv gerne besked om du kommer og hvad du evt. kunne tænke dig at lave, til Heidi på hbeckmann@hotmail.com eller 2623 9810.

 

Kl. 9.30-10.30 Fælles morgenkaffe og brød
Kl. 10.30-12.00 Nålebinding
Kl. 12.00-12.30 Frokost
Kl. 12.00-13.00 Nålebinding

 

 1. februar er der sy/håndarbejdsdag. Mange er nok kommet i gang med at sy noget til vores sy-kursus (se herunder), som de gerne vil fortsætte med at arbejde på. Vi mødes kl. 9.30 til morgenkaffe, og syer resten af dagen.

Sy-kurser: I foråret har vi planlagt to sy- og læderkurser med Helle Pfeiffer. Den 25-26. januar og den 28-29. marts. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen disse to weekender, hvis du skal sy nyt udstyr. Spørgsmål og tilmelding til Helle på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@gmail.com .

Generalforsamling: Der er indkaldt til ordinær generalforsamling søndag den 9. februar 2020, kl. 14.00 på BMC. Dagsorden er iflg. vedtægterne, og sidste frist for indsendelse til punkter til dagsordenen, under §7 – Generalforsamling, er søndag den 26. januar 2020. Forslag til dagsordenen eller til ændring af vedtægter kan sendes til mig eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer http://bmc-vennekreds.dk/category/foreningen/kontakt-os-i-vennekredsen/ . Foreningens gældende vedtægter kan ses her.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
 9. Indkomne forslag
 10. Vedtægtsændringer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

På gensyn på lørdag!

På bestyrelsens vegne,

Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds