Nyhedsbrev Vennekredsen april/maj 2019

Kære Alle,

Så er påsken overstået og de næste arrangementer står for døren. Vi havde nogle rigtig dejlige dage på middelaldercentret i påske, hvor der næsten var besøgsrekord. Lad os se om vi ikke kan gentage det til Bornholmerdagene.

 

St. Åbningsdag og Bornholmerdage på BMC.

Lørdag den 4/5 åbner BMC for sæsonen, kl. 10.00-16.00. Det bliver markeret med en festlig dag, hvor der også holdes Bornholmerdage – dvs. gratis entre. Centret har planlagt mange gode aktiviteter på pladsen, og Vennekredsen er selvfølgelig også med denne dag, da vi her har mulighed for, at få de lokale gæster i tale, og invitere dem med til at være en del af Vennekredsen. Vi har jo egentlig medlemslørdag, men den holder vi så i dragt på pladsen. Vi sættes vores fællestelt op, hvor vi laver infobod, håndarbejdscafé og mini-bazar, alle andre aktiviteter er selvfølgelig også velkomne. Kontakt mig gerne, så vi lige kan planlægge hvad vi har med.

 

Jeg har fået denne forespørgsel fra Jane:

Hvordan ser det ud med Vennekredsen til åbningsdagen/Bornholmerdagen?
Jeg har lavet et vagt- og aktivitetsskema som det ser ud lige nu og ville enormt gerne hvis Vennekredsen kunne melde ind  – især på de gule markeringer.
Det kunne være superfedt at få aktivitet i alle husene i landsbobebyggelsen!
Til optoget vil vi gerne have så mange med så muligt, så jeg har også hørt TingTang om de kommer. 
Så hvis man vil hjælpe BMC med at dække vagtskemaet ind, kan man kontakte Jane på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller 5649 8319 eller man kan også kontakte mig.

Opstartsfest og papegøjeskydning for Vennekredsen.

Den 4/5 har vi også opstartsfest for Vennekredsen. Vi starter med papegøjeskydning kl. 17.00 og så er der fællesspisning for alle medlemmer ca. kl. 18.00. Du skal ikke medbringe noget selv, der er sørget for det hele. Har man lyst til at slå sit telt op og overnatte, er det også en mulighed. Da der gerne skulle være mad nok til alle, skal vi bede om at du tilmelder dig til undertegnede, senest onsdag den 1/5.

 

Sykursus.

Søndag den 5. maj kl. 10-15, er der sykursus med Helle Pfeiffer. Kontakt meget gerne Helle og fortæl hvad du vil sy, så hun kan planlægge og så der kan være plads til alle. Helle kan kontaktes på tlf. 5154 1507 eller helle.pfeiffer@pc.dk

 

Aktivitetsgruppe.

I bestyrelsen har vi længe talt om at nedsætte en arbejdsgruppe der tager sig af nogle af alle de aktiviteter vi har, hen over året. Og nu er den endelig blevet oprettet med Dutten som tovholder. Dutten skriver:

Hej med Jer.

Som noget nyt, har vi i vennekredsen besluttet at lave en aktivitets gruppe. Tanken omkring denne gruppe er at den f.eks. kan være med til at arrangerer kursusdage, udflugter, forskellige lege / formidling, arrangementer, julemarked og meget andet sjov. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan udrette 😉

Så det betyder at hvis du sidder med en masse gode ideer til hvad vi i vennekredsen skal lave, både i og uden for sæsonen det næste års tid,  er det bare med at melde ind. Første arrangement er pinsen, hvad skal der ske? Hvad skal vi lave? Kom til møde d. 30 april kl. 19:00 og lad os ligge hovederne i blød sammen. Mød op i Kirkevangen 1 Svaneke, eller ring 52505330 hvis du gerne vil være med, men datoen ikke passer.

Ærlig kærlig hilsen Dutten.

p.s. meld lige om I kommer, så jeg er klar med en passende mængde kage og kaffe.

 

Middelalderdage/Træfgruppe.

De tidligere år hvor vi har holdt middelaldertræf, har der været nedsat en træfgruppe, der har stået som primus motor for planlægningen af det store arrangement. Det skal vi også have i år. Derfor indkaldes der nu til nedsættelse af en arbejdsruppe for 2019. Pt. har Bo, Kat, AC, Marlene, Heidi og Lone meldt sig, men vi vil rigtig gerne være lidt flere – og man behøver ikke at sidde i bestyrelsen for at deltage, alle er velkomne. Så har du nogle idéer eller vil du bare gerne være med til at arrangere vores fælles middelaldertræf, så kontakt en af os der sidder i gruppen. Der er endnu ikke aftalt noget møde, men der indkaldes snarest muligt.

 

Medlemslørdagen i juni, den 1/6, flyttes til lørdag den 8/6 – i pinsen, hvor vi er i dragt på pladsen. Mere om dette senere.

 

Kontingent 2019.

Du kan stadig lige nå det… Der skal betales kontingent til Vennekredsen for 2019.  

Personligt medlem                    175 kr.
Familie medlem                         350 kr.
Gruppemedlem                         500 kr.

Indbetaling til Sydbank konto 6060 – 000 5843006 eller MobilePay 71397 – husk at skrive dit navn.

På gensyn til Bornholmerdag den 4. maj!

 

Med venlig hilsen

 

Lone Schræddergaard Hansen
Formand for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds